Spletni tečaj za voditelja čolna – Napreden elektronski učbenik

Prijava
Vpisan:
Trajanje: 16h
Poglavji: 24
Video: 12h
Starost: Od 16 let naprej
izpit za voditelja čolna spletni tečaj

Izpit za čoln – spletni tečaj

Izpit za voditelja čolna mora imeti vsak, ki želi upravljati čoln ali jadrnico do dolžine 24 m. Udeležite se našega spletnega tečaja za izpit za čoln in pridobite naziv voditelj čolna za vsa plovila do dolžine 24m.

Tečaj je sestavljen iz večih poglavij, ki zavzemajo znanja na področju:

 • Mornarskih del in veščin
 • Pravil o izogibanju trčenja na morju
 • Osnov motorologije
 • Osnove navigacije
 • Osnove motoroznanstva

Vsi vsebinski sklopi so sestavni del izpitnega programa za voditelja čolna. Izpit za čoln poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo  in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart) in teoretičnega dela. Izpit za voditelja čolna je možno opravljati na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v Ljubljani, Javni agenciji za železniški promet v Mariboru,  Upravi RS za pomorstvo v Kopru. Informacijo o izpitnih rokih najdete na tej povezavi: izpitni roki

Tečaj za voditelja čolna je v skladu z pravilnikom Uprave RS za pomorstvo in na njem boste pridobili znanja, ki so potrebna za uspešno opravljanje izpita. Sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita. Z našo pomočjo boste po opravljenem preizkusu varno in samozavestno pluli po širnem morju. Na našem spletnem tečaju za izpit za čoln boste na zanimiv in strukturiran način osvojili vsa potrebna znanja za uspešno pridobitev izpita za voditelja čolna čoln.

Do spletne učilnice za tečaj za voditelja čolna lahko dostopate 30 dni.

Po pošti vam pošljemo

 •  Učno gradivo – Napreden učbenik “OD PLAVALCA DO JADRALCA”
 •  1x naloge za vadbo navigacije
 •  2x navtična karta za vajo navigacije
 •  2x geotrikotni za vajo navigacije
 •  1x šestilo za vajo navigacije
 •  2x vrv za učenje vozlov in mornarskih veščin
 •  prijavnica na izpit

Uvod

1
Uvod

Izpitni roki

1
Povezava do izpitnega roka
2
Povezave in navodila

Osnove in začetki

1
Osnove in začetki

Pomorski predpisi

1
Pomorski predpisi
2
POMORSKI PREDPISI – TEST

Mornarska dela in veščine

1
Mornarska dela in veščine
2
MORNARSKA DELA IN VEŠČINE

Vozli

1
Moški vozel

Moški vozel se uporablja za spajanje vrvi enake debeline. Je zanesljiv vozel, ki ga zlahka razvežemo.

2
Ženski vozel

Na videz je Podoben moškemu vozlu, vendar slabše drži in ga v pomorstvu ne uporabljamo. Prvi del je enak kot pri moškemu vozlu, drugi del pa ravno obraten.

3
Zastavni vozel

Uporablja se za združevanje dveh vrvi z očesom, na primer za privez zastave na dvižno vrv.

4
Dvojni zastavni vozel

Uporablja se za združevanje vrvi neenakih debelin.

5
Trojni zastavni vozel

Uporablja se za združevanje vrvi neenakih debelin.

6
Mornarski vozel (pašnjak)

Pašnjak se uporablja za vezanje varne zanke na koncu vrvi, ki jo pritrdimo na priveznik, povezovanje vrvi z očesi, privezovanje predmetov … Je zanesljiv vozel, ki ga pogosto uporabljamo.

7
Vrzni vozel

Uporablja se za privez bokobranov, privezovanje čolna na priveznik ali dvigovanje brem

8
Skrajševali vozel

Uporablja se za skrajševanje vrvi zaradi prevelike dolžine ali poškodbe.

9
Bojin vozel

Uporablja se za privezovanje na bojo ali privezni pristan.

10
Sidrni vozel

Uporablja se za privezovanje vrvi na sidro.

11
Osmica

Uporablja se kot varovalo, ki preprečuje, da bi vrvi zdrsele skozi prstan ali skozi škripec.

12
Bitveni vozel

Uporablja se pri privezovanju čolna oziroma plovila na bitev. Pravilno vezanje nam omogoči varen privez in odvez plovila v primeru večjih sil na vrv.

Pravila o izogibanju trčenju na morju

1
Pravila o izogibanju trčenju na morju
2
PRAVILA O IZOGIBANJU TRČENJA NA MORJU – test

Luči

1
Vrste luči
2
LUČI in DNEVNE OZNAKE – test

Osnovni pojmi iz meteorlogije

1
Osnovni pojmi iz meteorlogije

V tem poglavju se boste seznanili z osnovnimi pojmi meteorologije in vremenskimi pojavi, ki pomembno vplivajo na plovbo po morju. Naučili se boste o vrstah oblakov in vetrovih, ki pihajo na Jadranu, ter spoznali Beaufortevo in Douglasovo lestvico. Varnost in optimizacija plovne poti sta izrednega pomena na morju, da bi pluli kar se da varno, pa je potrebno upoštevati vremenske razmere. Sodobna tehnologija nam omogoča enostavno dostopanje do podatkov o vremenu, voditelj čolna pa mora biti kljub temu seznanjen z osnovami meteorologije.

2
OSNOVNI POJMI IZ METEOROLOGIJE – Test

Motoroznanzstvo

1
Motoroznanzstvo

V tem poglavju se boste naučili osnov motoroznanstva: kakšne motorje uporabljamo na čolnih in kako upravljamo z njimi.

2
MOTOROZNANSTVO – test

Navigacija

1
Navigacija

V tem poglavju boste spoznali, kaj je navigacija, osnovne pojme, ki jih uporabljamo, ko govorimo o navigiranju plovil, kako s pomočjo kompasa, šestila in pomorskih kart določamo pozicijo plovila, spoznali boste različne vrste navtičnih kart in navigacijskih priročnikov, različne električne naprave za navigacijo, sistem pomorskih oznak IALA ter svoje znanje preizkusili ob delu z navtično karto in z nalogo za določanje pozicije plovila.

2
NAVIGACIJA – Test

Zaključek

1
Zaključek

Zaključni preizkus znanja – Spletni tečaj

1
Zaključni preizkus znanja – Spletni tečaj
PO POŠTI VAM POŠLJEMO: – Učno gradivo – skripta “OD PLAVALCA DO JADRALCA” – 1x naloge za vadbo navigacije – 2x navtična karta za vajo navigacije – 2x geotrikotni za vajo navigacije – 2x vrv za učenje vozlov in mornarskih veščin – 1x šestilo za vajo navigacije – prijavnica na izpit
Tečaj je sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita.
-pomorski predpisi -mornarska dela in veščine -pravila o izogibanju trčenju na morju -osnove navigacije -osnove motoroznanstva
Izpit poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart).Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin: pravila o izogibanju trčenja na morju, pomorski predpisi, osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mornarska dela in veščine. Praktični del izpita obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin: – izogibanje trčenja na morju, določanje položaja čolna, uporaba navtičnih kart, določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti, vrste vrvi in vezanje vozlov.
zpit je možno opravljati v: -Ljubljani na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor -Mariboru na Javni agenciji za železniški promet -Kopru na Upravi RS za pomorstvo v Kopru
Oseba, ki želi upravljati s plovili do dolžine 24 m, (vodni skuter, jadrnica ali motorni čoln) mora pri Upravi RS za pomorstvo opraviti izpit, s katerim dobi potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna do 24 m.
K izpitu za voditelja čolna do 24 m lahko pristopi oseba, ki je dopolnila 16 let. Vendar pozor do dopolnjenega 18 leta starosti omenjeno potrdilo dovoljuje samo plovbo z čolni do dolžine 12,0 metrov, ki ne glisirajo. Izpit morate opraviti tudi v primeru najema plovil.
Cena izpita za čoln in takse znaša 54,50 EUR. Vzporedno je možno opravljati izpit za celinske vode z doplačilom 30,00 EUR
V kolikor neuspešno opravite le eno poglavje, lahko popravljate le ta predmet. Potrebna je ponovna prijava na izpit, ki znaša 12 €. Na izpit se lahko ponovno prijavite najhitreje v čez 14 dni in najkasneje v roku 2 mesecev. V kolikor neuspešno zagovarjate več kot eno poglavje, morate v celoti zagovarjati celoten izpit in ponovno v celoti poravnati strošek izpita in takse znaša, kar znaša 54,50 €.
-dokazilo o poravnani upravni taksi -dokazilo o poravnani pristojbini potrdilo o zdravstveni sposobnosti: kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja vozniško dovoljenje katerekoli kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja. -potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja vozniško dovoljenje A ali B ali C ali D ali E kategorije). V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje za eno izmed navedenih kategorij, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja. -fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm.
Informacijo o izpitnih rokih za voditelja čolna v Mariboru, Ljubljani in v Kopru najdete na tej povezavi: Izpitni roki
Do spletne učilnice za tečaj za voditelja čolna lahko dostopate 30 dni.

Zaradi razmer smo izvajanje tečajev za voditelja čolna do 24 m prenesli iz učnih klopi na tečaje preko spleta. S tem z vso skrbnostjo spremljamo in upoštevamo navodila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) vezana na preprečevanjem širjenje korona virusa.Veliko strank je navdušenih nad novim načinom predavanja, saj so postali tečaji dostopni kjerkoli. Poleg tega, prihranite tudi dragoceni čas in denar, ki bi ga sicer porabili za vožnjo na in iz tečaja.Ponosno ugotavljamo, da se je uspešnost naših tečajnikov pri opravljanju izpita znatno izboljšala, saj je prenos znanja dosti bolj učinkovit. Vso potrebno gradivo prejmete po pošti.Naš način izvajanja tečajev je ustrezen tudi za vse, ki ste oddaljeni od lokacije izvedbe tečaja (podeželje, tujina, dopust in službene obveznosti).

Bodite prvi, ki bo dodal oceno.

Prosimo, prijavite se in pustite oceno
Spletni tečaj za voditelja čolna – Napreden elektronski učbenik
Cena:
75€