Have a question?
Message sent Zapri

Spletni tečaj za voditelja čolna – Napreden elektronski učbenik

Course available for 35 days
Prijava
Vpisan:
Trajanje: 16h
Poglavji: 24
Video: 12h
Starost: Od 16 let naprej
izpit za voditelja čolna spletni tečaj

Izpit za čoln – spletni tečaj

Izpit za voditelja čolna mora imeti vsak, ki želi upravljati čoln ali jadrnico do dolžine 24 m. Udeležite se našega spletnega tečaja za izpit za čoln in pridobite naziv voditelj čolna za vsa plovila do dolžine 24m.

Tečaj je sestavljen iz večih poglavij, ki zavzemajo znanja na področju:

 • Mornarskih del in veščin
 • Pravil o izogibanju trčenja na morju
 • Osnov motorologije
 • Osnove navigacije
 • Osnove motoroznanstva

Vsi vsebinski sklopi so sestavni del izpitnega programa za voditelja čolna. Izpit za čoln poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo  in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart) in teoretičnega dela. Izpit za voditelja čolna je možno opravljati na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v Ljubljani, Javni agenciji za železniški promet v Mariboru,  Upravi RS za pomorstvo v Kopru. Informacijo o izpitnih rokih najdete na tej povezavi: izpitni roki

Tečaj za voditelja čolna je v skladu z pravilnikom Uprave RS za pomorstvo in na njem boste pridobili znanja, ki so potrebna za uspešno opravljanje izpita. Sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita. Z našo pomočjo boste po opravljenem preizkusu varno in samozavestno pluli po širnem morju. Na našem spletnem tečaju za izpit za čoln boste na zanimiv in strukturiran način osvojili vsa potrebna znanja za uspešno pridobitev izpita za voditelja čolna čoln.

Do spletne učilnice za tečaj za voditelja čolna lahko dostopate 30 dni.

Po pošti vam pošljemo

 •  Učno gradivo – Napreden učbenik “OD PLAVALCA DO JADRALCA”
 •  1x naloge za vadbo navigacije
 •  2x navtična karta za vajo navigacije
 •  2x geotrikotni za vajo navigacije
 •  1x šestilo za vajo navigacije
 •  2x vrv za učenje vozlov in mornarskih veščin
 •  prijavnica na izpit

Vozli

Zaključni preizkus znanja – Spletni tečaj

PO POŠTI VAM POŠLJEMO: – Učno gradivo – skripta “OD PLAVALCA DO JADRALCA” – 1x naloge za vadbo navigacije – 2x navtična karta za vajo navigacije – 2x geotrikotni za vajo navigacije – 2x vrv za učenje vozlov in mornarskih veščin – 1x šestilo za vajo navigacije – prijavnica na izpit
Tečaj je sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita.
-pomorski predpisi -mornarska dela in veščine -pravila o izogibanju trčenju na morju -osnove navigacije -osnove motoroznanstva
Izpit poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart).Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin: pravila o izogibanju trčenja na morju, pomorski predpisi, osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mornarska dela in veščine. Praktični del izpita obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin: – izogibanje trčenja na morju, določanje položaja čolna, uporaba navtičnih kart, določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti, vrste vrvi in vezanje vozlov.
zpit je možno opravljati v: -Ljubljani na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor -Mariboru na Javni agenciji za železniški promet -Kopru na Upravi RS za pomorstvo v Kopru
Oseba, ki želi upravljati s plovili do dolžine 24 m, (vodni skuter, jadrnica ali motorni čoln) mora pri Upravi RS za pomorstvo opraviti izpit, s katerim dobi potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna do 24 m.
K izpitu za voditelja čolna do 24 m lahko pristopi oseba, ki je dopolnila 16 let. Vendar pozor do dopolnjenega 18 leta starosti omenjeno potrdilo dovoljuje samo plovbo z čolni do dolžine 12,0 metrov, ki ne glisirajo. Izpit morate opraviti tudi v primeru najema plovil.
Cena izpita za čoln in takse znaša 54,50 EUR. Vzporedno je možno opravljati izpit za celinske vode z doplačilom 30,00 EUR
V kolikor neuspešno opravite le eno poglavje, lahko popravljate le ta predmet. Potrebna je ponovna prijava na izpit, ki znaša 12 €. Na izpit se lahko ponovno prijavite najhitreje v čez 14 dni in najkasneje v roku 2 mesecev. V kolikor neuspešno zagovarjate več kot eno poglavje, morate v celoti zagovarjati celoten izpit in ponovno v celoti poravnati strošek izpita in takse znaša, kar znaša 54,50 €.
-dokazilo o poravnani upravni taksi -dokazilo o poravnani pristojbini potrdilo o zdravstveni sposobnosti: kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja vozniško dovoljenje katerekoli kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja. -potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja vozniško dovoljenje A ali B ali C ali D ali E kategorije). V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje za eno izmed navedenih kategorij, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja. -fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm.
Informacijo o izpitnih rokih za voditelja čolna v Mariboru, Ljubljani in v Kopru najdete na tej povezavi: Izpitni roki
Do spletne učilnice za tečaj za voditelja čolna lahko dostopate 30 dni.

Zaradi razmer smo izvajanje tečajev za voditelja čolna do 24 m prenesli iz učnih klopi na tečaje preko spleta. S tem z vso skrbnostjo spremljamo in upoštevamo navodila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) vezana na preprečevanjem širjenje korona virusa.Veliko strank je navdušenih nad novim načinom predavanja, saj so postali tečaji dostopni kjerkoli. Poleg tega, prihranite tudi dragoceni čas in denar, ki bi ga sicer porabili za vožnjo na in iz tečaja.Ponosno ugotavljamo, da se je uspešnost naših tečajnikov pri opravljanju izpita znatno izboljšala, saj je prenos znanja dosti bolj učinkovit. Vso potrebno gradivo prejmete po pošti.Naš način izvajanja tečajev je ustrezen tudi za vse, ki ste oddaljeni od lokacije izvedbe tečaja (podeželje, tujina, dopust in službene obveznosti).

Bodite prvi, ki bo dodal oceno.

Prosimo, prijavite se in pustite oceno
Spletni tečaj za voditelja čolna – Napreden elektronski učbenik
Cena:
65€